VMware Workstation là phần mềm ảo hóa được phát triển bởi VMware, Inc. Nó cho phép bạn tạo và quản lý các máy ảo trên một máy tính hoặc máy chủ vật lý. Máy ảo là một môi trường ảo mô phỏng một hệ thống máy tính độc lập, cho phép bạn chạy nhiều hệ điều hành và các ứng dụng trên cùng một máy tính mà không cần phải cài đặt chúng trực tiếp trên máy tính vật lý.

VMware Workstation cung cấp các tính năng sau:

  1. Tạo và cấu hình máy ảo: Cho phép bạn tạo máy ảo từ các bản phân phối hệ điều hành có sẵn hoặc từ các tập tin hình ảnh ISO.
  2. Chia sẻ dữ liệu: Cho phép bạn chia sẻ dữ liệu giữa máy ảo và máy chủ vật lý một cách dễ dàng.
  3. Hỗ trợ mạng ảo: Cung cấp chế độ mạng ảo cho máy ảo, cho phép chúng truy cập mạng và internet giống như máy tính thật.
  4. Snapshot: Cho phép bạn tạo các bản sao lưu nhanh của máy ảo để lưu lại trạng thái hoạt động của nó trong một thời điểm cụ thể.
  5. Sử dụng nâng cao: Cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình phần cứng của máy ảo như CPU, RAM, card đồ họa ảo và nhiều hơn nữa.

VMware Workstation được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển và kiểm thử phần mềm, giáo dục cũng như cho những người muốn chạy nhiều hệ điều hành song song trên cùng một máy tính mà không cần phải cài đặt chúng trực tiếp trên máy tính vật lý.